Yogfitstudio streeft ernaar om persoonsgegevens te beschermen volgens de richtlijnen uiteengezet in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679, die van kracht is sinds 25 mei 2018.

We dragen zorg voor uw persoonsgegevens

Allereerst verplicht Yogfitstudio zich om uw persoonsgegevens te behandelen volgens de basisprincipes van gegevensverwerking:

 • Duidelijkheid
 • Doelbinding
 • Opslagbeperking en gegevensminimalisatie
 • Juistheid
 • Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (CIA: Confidentiality, Integrity, Availability).

We verwerken uw persoonsgegevens met zorg

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige wijze gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming, waarbij u te allen tijde het recht heeft om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel plaatsvinden wanneer het noodzakelijk is om de volgende redenen:

 • Uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichtingen
 • Vitaal belang
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang

Doel en rechtmatigheid

Yogfitstudio zal enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens verwerken met het oog op het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld een aankoop), het dienen van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld direct marketing, offerteaanvragen) of in overeenstemming met wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld gegevensverwerking van eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Yogfitstudio alle gegevens adequaat beveiligt. Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, waaronder fysieke beveiliging, regelmatige hard- en software-updates, strikt wachtwoordbeheer, veilige internetverbindingen en antivirussoftware om ons gemeenschappelijk doel te verwezenlijken.

De door Yogfitstudio verwerkte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een uit te voeren overeenkomst (zoals directe leveringen of licenties op naam). In dergelijke gevallen moet de derde partij de verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-wetgeving verwerken, zonder deze voor eigen doeleinden te gebruiken en met passende beveiligingsmaatregelen.

Omdat Yogfitstudio u graag op de hoogte houdt, wordt er periodiek mailings verstuurd naar onze klanten en potentiële klanten, indien er een lopende overeenkomst of offerteaanvraag bestaat. In het kader van offertes vertrouwen we op het principe van gerechtvaardigd belang. Het is echter te allen tijde mogelijk om zich eenvoudig uit te schrijven om dergelijke mailings niet langer te ontvangen.

Potentiële klanten die onze website bezoeken, kunnen aangeven of zij via e-mail gecontacteerd willen worden door een vinkje te plaatsen op het contactformulier op onze website.

Indien Yogfitstudio om andere redenen uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Onze contactinformatie

Yogfitstudio is verantwoordelijk voor het verwerken van contactgegevens van onze eigen potentiële klanten, klanten, leveranciers en medewerkers. Heeft u vragen voor Yogfitstudio? Neem contact met ons op:

Verwerkingsverantwoordelijke:

Yogfitstudio

Verantwoordelijke GDPR:

info@yogfitstudio.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. U kunt deze in geval van vragen altijd bereiken.

Toezichthoudende autoriteit:

GBA - Privacy Commissie

Contactgegevens:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission(at)privacycommission.be

Yogfitstudio kan in sommige gevallen ook persoonsgegevens verwerken namens klanten van Yogfitstudio, waarbij Yogfitstudio de verwerker is. Indien u zich in deze situatie bevindt, vraag dan meer informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

We staan open voor uw vragen

Bij Yogfitstudio, als verwerkingsverantwoordelijke, kunt u altijd terecht voor:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Verwijdering
 • Beperking
 • Overdraagbaarheid
 • Bezwaar
 • Weigering van profilering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar te maken tegen de verwerking en geautomatiseerde besluitvorming te weigeren.

Cookies

Wat zijn cookies?

(bron: website Privacy Commissie)

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer kunnen worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie naar de website teruggestuurd. Op deze manier kan de website uw browser herkennen en bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden.

Cookies hebben doorgaans een vervaldatum. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (session cookies genoemd), terwijl andere langer op uw computer kunnen blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (persistent cookies genoemd).

Waarom gebruiken we cookies?

Websites maken gebruik van handige en nuttige technieken om het gebruiksgemak te verbeteren en de website zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker. Cookies zijn een bekend voorbeeld van dergelijke technieken. Cookies kunnen worden gebruikt door websitebeheerders of door derde partijen, zoals adverteerders, die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden afgeleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties.

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor ze worden gebruikt. We willen zowel uw privacy, het gebruiksgemak als de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die worden gebruikt door en via onze website en waarvoor ze dienen.

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Functioneel

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina naar de volgende, bijvoorbeeld bij het invullen van een lange enquête of bij het invoeren van veel gegevens bij een online bestelling.
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie en het aantal zoekresultaten dat wordt weergegeven.

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden bewaard.

Statistieken

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. We proberen continu te meten met behulp van de software van Google Analytics, een derde partij, hoeveel bezoekers onze website ontvangt en welke pagina's het meest worden bekeken. Hiervoor maken we gebruik van cookies.

Van de verzamelde informatie worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's worden bezocht, waar bezoekers het meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De statistieken en rapportages worden niet herleid naar individuele personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker op onze webpagina's doorbrengt.
 • Het bepalen van de volgorde waarin bezoekers de verschillende pagina's van onze website bezoeken.
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
 • Het optimaliseren van de website.

Social media

Dit zijn cookies om de inhoud van onze website te delen via social media.

De artikelen en video's die u op onze website bekijkt, kunt u via buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons maken we gebruik van social media cookies van de betreffende social media partijen, zodat deze uw browser herkennen wanneer u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

 • Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die door de social media partijen worden geplaatst en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites hebben. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen veranderen. Yogfitstudio heeft hier geen invloed op.

Interesses

Dit zijn cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina.

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hen. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan te passen aan elke bezoeker. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die u bezoekt op internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de advertenties op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kan u bijvoorbeeld op basis van uw surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals 'mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal'. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment 'vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen'.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen uw interesses te vinden. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Het gebruik van dergelijke cookies betekent niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

 1. Websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses.

Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het voorkomen dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of video's die bij een andere partij zijn opgeslagen, maar die op, in of via onze website worden getoond.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy waarborgen.

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?

Als u helemaal geen cookies wilt toestaan op uw computer, kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt ook de instellingen zo aanpassen dat uw browser alle cookies weigert of alleen de cookies van derde partijen. Daarnaast kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Houd er rekening mee dat u de instellingen voor elke browser en computer die u gebruikt afzonderlijk moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u cookies weigert, we niet kunnen garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Sommige functies van de site kunnen verloren gaan of u kunt bepaalde websites mogelijk helemaal niet meer zien. Het weigeren van cookies betekent ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.